USŁUGI I ASORTYMENT

Dzięki dużej różnorodności posiadanego sprzętu budowlanego świadczymy usługi kompleksowe, między innymi:

transport wszelkiego rodzaju,

wykopy, wywóz, zasypywanie, zagęszczanie,

\

sprzedaż kruszyw,

sprzedaż materiałów budowlanych,

sprzedaż prefabrykatów betonowych budowlanych,

wynajem maszyn budowlanych.

wynajem sprzętu budowlanego.

Firma Aga -Trans

została założona 14 stycznia 1997 roku przez Mirosława Gąsiorka.
Jego następczynią – zarządcą firmy – została jego córka Agnieszka Gąsiorek Hodyl.

Dzięki dużej różnorodności posiadanego sprzętu budowlanego świadczymy usługi kompleksowe, między innymi:

transport wszelkiego rodzaju,

wykopy, wywóz, zasypywanie, zagęszczanie,

\

sprzedaż kruszyw,

sprzedaż materiałów budowlanych,

sprzedaż prefabrykatów betonowych budowlanych,

wynajem maszyn budowlanych.